1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

Porozmawiajmy o przyszłości ulicy Starowiejskiej

Każdy gdynianin może wypełnić internetową ankietę poświęconą ocenie ulicy Starowiejskiej w ramach przygotowań do konsultacji społecznych dotyczących ewentualnych zmian w tym fragmencie Śródmieścia. Ankieta dostępna jest do 3 kwietnia.
Dyskusje o tym, jak – i czy w ogóle – powinna zmienić się Starowiejska, trwają od kilku lat. Pojawiały się pomysły całkowitego wyeliminowania z niej ruchu samochodów, znaczącego jego ograniczenia czy też czasowego zamykania dla pojazdów i urządzania na Starowiejskiej plenerowych imprez.
To z jednej strony rodziło konflikty, z drugiej dawało jasny sygnał, że temat jest istotny i należy szukać dla niego rozwiązania – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Optymalne oczywiście będzie takie, w którym uwzględnione zostaną uwagi jak najszerszego grona interesariuszy: mieszkańców, działających na Starowiejskiej przedsiębiorców, gdynian przyjeżdzających tu na zakupy czy do punktów usługowych, aktywistów miejskich.
Gdynianie mogą już wypełniać w internecie poświęconą Starowiejskiej ankietę (www.badanialis.pl/sw-diagnoza). W wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31, w biurze Rady Dzielnicy Śródmieście oraz w wybranych sklepach i punktach usługowych na samej Starowiejskiej i w jej najbliższej okolicy. Trafi też bezpośrednio do skrzynek pocztowych w budynkach na Starowiejskiej. Ankiety można wypełniać do 3 kwietnia.
W tym samym terminie przyjmowane są zgłoszenia na cykl warsztatów, który obejmie trzy spotkania 14 kwietnia, 21 kwietnia i 12 maja. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza elektronicznego (www.badanialis.pl/sw-warsztaty), pod numerem telefonu 58 727 39 08 oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31).
Diagnoza potrzeb różnych użytkowników Starowiejskiej i dostrzeganych przez nich problemów związanych z tą okolicą stanowią etap przygotowawczy do konsultacji społecznych, które rozpoczną się 6 kwietnia i potrwają do 30 czerwca.
Zwieńczeniem konsultacji będzie raport przedstawiający możliwe kierunki zmian na ul. Starowiejskiej. W całym procesie będą brane pod uwagę wymogi związane z opieką konserwatora zabytków, ponieważ Starowiejska jest częścią śródmiejskiego Pomnika Historii.
We wszystkich sprawach związanych z konsultacjami społecznymi można kontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31) osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, tel. 58 727 39 08 lub mailowo pod adresem: konsultacje@lis.gdynia.pl.