1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

Program „Aktywny Samorząd” 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że trwa realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2018 roku realizowane są formy wsparcia zgrupowane w modułach.
Moduł I przewiduje pomoc:
− w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
− w uzyskaniu prawa jazdy kategorii „B”,
− w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
− w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
− w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
− w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
− w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka),
− a także dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Termin przyjmowania wniosków: od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2018 r.
Moduł II przewiduje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowania do nauki w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
Terminy przyjmowania wniosków: semestr letni – od 1 marca do 30 marca 2018 r., semestr zimowy – od 1 sierpnia do 10 października 2018 r.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie MOPS (ul. Grabowo 2, pokój nr 41) w poniedziałki w godz. 11.00-17.00, wtorki, środy i piątki w godz. 8.00-13.00, w czwartki nieczynne. Informacje telefoniczne pod nr tel. 58 625 93 36.
Formularze wniosków można pobrać w siedzibie MOPS lub ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl – zakładka „Aktywny samorząd”.