1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

Programy profilaktyczne dla młodzieży i rodziców

Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ogłasza zapisy do programu „Fred goes Net” oraz „Szkoły dla rodziców”.
„Fred goes Net” to program wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem substancji psychoaktywnych. Forma programu jest dostosowana do odbiorców, którymi są młode osoby. Program ten jest krótkoterminowy, zakłada rozmowę kwalifikacyjną i 8-godzinny cykl warsztatów grupowych. Głównym celem programu „Fred goes Net” jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez umożliwienie spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej perspektywy.
Udział w programie: poszerza wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych, pozwala krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków i wiąże się z pomyślnymi dla uczestników korzyściami np. możliwością umorzenia postępowania karnego czy mniejszych sankcji w szkole lub w pracy.
„Szkoła dla rodziców” to program skierowany do rodziców młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi i zagrożonych uzależnieniem behawioralnym. Jest prowadzona w sposób interaktywny, metodą warsztatów, otwartych dyskusji i ćwiczeń. Rodzic otrzymuje konkretne informacje dotyczące tematyki uzależnień i rozwiązywania problemów wychowawczych.
Program obejmuje cykl 10 warsztatów 2-godzinnych. W ramach programu rodzice uzyskają: umiejętności lepszej komunikacji ze swoimi dziećmi, wiedzę dotyczącą substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, większą zdolność do utrzymywania stawianych granic i bycia konsekwentnymi, zrozumienie stanów emocjonalnych swoich dzieci.