1315 (1115) 2018-03-23 - 2018-03-29

W Pracowni pomogą znaleźć pracę

Utrata zatrudnienia może mieć wiele przyczyn, tak samo, jak wiele przeszkód może stać na drodze do znalezienia nowej pracy. Mieszkańcom Gdyni, którzy borykają się właśnie z takimi problemami, już od ponad roku z pomocą przychodzi Pracownia, czyli system aktywizacji społeczno-zawodowej.
W ramach realizacji tzw. ścieżki każdy z uczestników Pracowni może wziąć udział w m.in. spotkaniach z doradcami zawodowymi, psychologami, rehabilitantami lub specjalistami, którzy np. pomogą uporządkować domowy budżet. Mogą także zdobyć nowe umiejętności lub szlifować te już nabyte podczas warsztatów zawodowych. Dotąd w programie udział wzięło około 100 osób. Część z nich już znalazła zatrudnienie lub jest na stażach u gdyńskich pracodawców
Więcej informacji o projekcie oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej: aktywizacjawgdyni.pl.
Działania w ramach Pracowni realizowane są z inicjatywy samorządu gdyńskiego przez Laboratorium Innowacji Społecznych oraz gdyńskich instytucji partnerskich.
To, co wyróżnia ten program wśród innych to fakt, że plan działań dopasowany jest do potrzeb każdego z uczestników z osobna. Przed przystąpieniem do projektu każdy uczestnik spotyka się z doradcą, który pomoże określić jego potrzeby i możliwości.
Projekt „Pracownia” realizowany jest we współpracy z Fundacją Gospodarczą, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.