1316 (1116) 2018-03-30 - 2018-04-05

Pomorskie Miasteczko Zawodów w kwietniu

Fundacja Gospodarcza (ul. Olimpijska 2) zaprasza na bezpłatne zajęcia w kwietniu:
– Jak napisać biznesplan – 12-13 kwietnia w godz. 9.00-13.00,
– Autoprezentacja, techniki prezentacji – 19 kwietnia w godz. 9.00-13.00,
– Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel – 25-26 kwietnia w godz. 9.00-13.00.
Wcześniejszego ustalenia terminu wymagają: poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej), doradztwo biznesowe, konsultacje komputerowe.
Kontakt telefoniczny pod nr. 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub zgłoszenia osobiste w Fundacji Gospodarczej (ul. Olimpijska 2, pokój 106 (I p.)).
Więcej na www.fundacjagospodarcza.pl.
Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest dofinansowany ze środków miasta.

ikona