1318 (1118) 2018-04-13 - 2018-04-19

Debata o bezpieczeństwie

17 kwietnia o godz. 10.00 w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej (ul. Śmidowicza 69) odbędzie się debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie jest otwarte dla mieszkańców, każdy może na nie przyjść i włączyć się do dyskusji.
Wezmą w niej udział eksperci: przedstawiciele gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Podczas panelu dyskusyjnego poinformują oni o działaniach podejmowanych w mieście w kwestii poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskażą też i omówią najczęstsze zdarzenia oraz ich skutki.
Spotkanie ma charakter otwarty. Każdy będzie mógł zabrać głos i zgłosić uwagi.
Organizatorami wydarzenia są Komenda Miejska Policji i Akademia Marynarki Wojennej.