1318 (1118) 2018-04-13 - 2018-04-19

Starowiejska: masz pomysł na zmiany?

Każdy, kto chciałby podzielić się swoim pomysłem na zmiany na ul. Starowiejskiej, może to zrobić w ramach trwających właśnie konsultacji społecznych.
Konsultacje społeczne „Porozmawiajmy o przyszłości Starowiejskiej” mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie jak powinna zmienić się ta śródmiejska ulica, by zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania różnych grup korzystających z niej osób. Chodzi o pieszych, ale i rowerzystów czy kierowców; mieszkańców oraz prowadzących tu sklepy czy zakłady usługowe, spacerowiczów czy osoby po prostu tędy przechodzące. Do 13 maja wszyscy mogą zgłaszać swoje pomysły na zmiany i preferencje dotyczące przestrzeni ulicy Starowiejskiej - mailem na adres konsultacje@lis.gdynia.pl lub pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia), z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. ulicy Starowiejskiej”. Sugestie można także składać osobiście: w siedzibie LIS, biurze Rady Dzielnicy Śródmieście (ul. Jana z Kolna 5) oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdynia (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Efekty warsztatów będzie można przedyskutować podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w InfoBoksie (5 czerwca), a także zobaczyć przy ulicy Starowiejskiej. Od 4 do 30 czerwca planowana jest wystawa koncepcji przygotowanych przez gdynian i architektów. W tym samym czasie każdy mieszkaniec będzie mógł przesłać swoje uwagi i sugestie dotyczące wypracowanych rozwiązań.
Wszystkie zgłoszone opinie zostaną zebrane i przeanalizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych. Pod koniec lipca opublikowany zostanie raport podsumowujący cały proces konsultacji. Dokument zostanie przedstawiony prezydentowi Gdyni jako materiał pomocniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących ewentualnego kierunku zmian na ul. Starowiejskiej.