Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1319 (1119) 2018-04-20 - 2018-04-26

Gdynia w trójce najbardziej kulturalnych miast

W najnowszym numerze „Wspólnoty” znalazł się ranking miast pod względem wydatków na kulturę, który objął dwa lata: 2015 i 2016. Gdynia znalazła się w pierwszej trójce w kategorii miast na prawach powiatu (bez miast wojewódzkich). Ranking powstał na podstawie danych, które samorządy przekazują do Ministerstwa Finansów.
Pod uwagę wzięto wydatki bieżące i majątkowe, które znajdują się w budżecie w dziale „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, łącznie z tych dwóch lat i zostały one przeliczone na głowę mieszkańca.
Wydatki na kulturę osiągnęły poziom 136, 9 mln zł, w tym znajduje się finansowanie lub współfinansowanie dużych imprez i wydarzeń kulturalnych, mecenat kultury, granty przyznane na projekty kulturalne ogólnomiejskie i dzielnicowe, utrzymanie sześciu miejskich instytucji kultury. W podanej kwocie prawie 38 mln zł to wydatki inwestycyjne, w całości wydane w 2015 roku.
Bogata i zróżnicowana oferta kulturalna stanowi jeden z kluczowych czynników kształtujących poziom jakości życia.

ikona