1319 (1119) 2018-04-20 - 2018-04-26

Program zwalczania alkoholizmu

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień realizuje innowacyjny program ograniczania picia alkoholu. Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla osób zaniepokojonych ilością i częstotliwością wypijanego alkoholu, chcących się dowiedzieć, czy jest to problemem i jakie kroki mogą podjąć w celu wprowadzenia zmian w tym zakresie.
Najbliższa edycja programu (8 spotkań grupowych) rozpocznie się 15 maja. Warunkiem uczestniczenia w programie jest wcześniejsze odbycie konsultacji terapeutycznej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (ul. Reja 2a), zgodnie z obowiązującymi w ośrodku zasadami rejestracji pacjentów.
Szczegóły pod nr. tel. 58 621 61 35.
Program terapeutyczny został przygotowany zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ikona