1319 (1119) 2018-04-20 - 2018-04-26

Uznanie dla nowatorów

Szkoła Podstawowa nr 6 (ul. Cechowa 22) zdobyła odznakę „Szkoła eTwinning”. Jest jedną z 1211 szkół w całej Europie (i jedną z 70 polskich placówek), która świętuje sukces zespołów eTwinning.
Każda ze szkół wzięła udział w dwustopniowym procesie weryfikacyjnym, w wyniku którego wyłoniono pionierów i liderów w praktyce cyfrowej, edukacji w zakresie e-Bezpieczeństwa, twórczym i innowacyjnym podejściu do nauczania, promowaniu ustawicznego rozwoju zawodowego kadry i współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

ikona