1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Dla najmłodszych i trochę starszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci w wieku 2,5-4 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) w poniedziałek i wtorek w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00.
– dzieci w wieku 2,5-4 lat, nieuczęszczające na co dzień do przedszkola 28 kwietnia w godz. 9.00-14.00 do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62).
– w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 9 maja w godz. 16.30-18.30 do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44). Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program fi nansowany przez miasto.
***
Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Biskupa Dominika 13a) zaprasza dzieci od pierwszego roku życia i dzieci w wieku od trzech do sześciu lat do przedszkola muzycznego na zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wszystkich chętnych do nauki gry na dowolnie wybranym instrumencie.Tel. 58 622 73 51, kom. 507 428 136.

ikona