1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Konkurs fotograficzny

Towarzystwo Polsko-Niemieckie zaprasza wszystkich, którzy ukończyli 14 lat do wzięcia udziału w konkursie fotografi cznym pt. „W świecie polsko-niemieckich przysłów”.
Górna granica wieku nieograniczona. Termin zgłaszania fotografi i drogą mailową na adres: tpngdynia@op.pl upływa 10 czerwca. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.tpngdynia.pl w dziale: Seminaria i imprezy.

ikona