1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Ogłoszenia „Kreatywnych”

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” (Opata Hackiego 17A) prowadząca Centrum Aktywnego Mieszkańca prowadzi stałą akcję społeczną „Daj rzeczy drugie życie”.
Akcja ta cieszy się coraz większą popularnością. Każdy może przynieść niepotrzebne mu już ubrania, zabawki, książki i niemal wszystkie rzeczy, które mogą przydać się
komuś innemu. Jedynym warunkiem jest to, że przedmioty nie mogą być zniszczone. Rzeczy można przynieść, ale również coś dla siebie wybrać i zabrać ze sobą do domu. Centrum Aktywnego Mieszkańca działa przy wsparciu fi nansowym miasta.
***
Centrum Aktywnego Mieszkańca zaprasza osoby prywatne, organizacje, grupy nieformalne do korzystania z przestrzeni centrum (Opata Hackiego 17A) bezpłatnie, w zamian za drobne działania na rzecz społeczności.
Więcej na www.kreatywni.ngo.

ikona