1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Pomogą znaleźć pracowników

Znalezienie pracownika nie zawsze jest łatwe. Gdyńscy przedsiębiorcy mogą zwrócić się o wsparcie w poszukiwaniu kadr do partnerów miejskiego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Doradcy zawodowi pomogą odnaleźć właściwych kandydatów na staż.
Pracodawcy, którzy biorą udział w projekcie, otrzymują pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska w fi rmie. Do tej pory do PRACOWNI dołączyły m.in. Poczta Polska, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Muzeum Marynarki Wojennej, jeden z gdyńskich punktów opieki nad dziećmi czy serwis komputerów.
W projekcie udział bierze pełen przekrój pracowników, o różnych kompetencjach. Pomagamy im odnaleźć się w realiach współczesnego rynku pracy, aktualizować kompetencje i umiejętności oraz nabywać nowe. Staże u lokalnych pracodawców pozwalają im zweryfi kować nowe kwalifikacje – mówi Beata Prusak, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych. – Ale PRACOWNIA działa także z korzyścią dla pracodawców biorących udział w projekcie. Daje dostęp do pracowników zmotywowanych, otwartych na nabywanie nowych umiejętności i z różnym poziomem doświadczenia. Łączeniem pracowników i pracodawców zajmują się doradcy zawodowi, którzy znają uczestników projektu, gdyż pomagają im w powrocie na rynek pracy.
Pracodawcy zainteresowani współpracą w ramach projektu PRACOWNIA mogą się kontaktować z Laboratorium Innowacji Społecznych – przychodząc osobiście do PPNT (al. Zwycięstwa 96/98, budynek nr IV) lub dzwoniąc pod numer 58 727 39 12.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.aktywizacjawgdyni.pl.
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej PRACOWNIA to inicjatywa miasta Gdynia, realizowana przez Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z partnerami: Fundacją Gospodarczą, Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Współfi nansowany jest natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona