1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Uczniowie „Jedenastki” w programie europejskim

Od września 2017 uczniowie i nauczycieleze Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdyni przy ulicy Wrocławskiej biorą udział w kolejnym międzynarodowym projekcie edukacyjnym pod tytułem: „Your market, your region, our Europe” realizowanym w latach 2017-2019 w ramach programu Erasmus plus. W okresie tym uczniowie i nauczyciele współpracują ze szkołami z Hiszpanii, Włoch i Łotwy.
Głównym celem projektu „Your market, your region, our Europe” jest zidentyfi kowanie i opisanie charakteru lokalnych targowisk oraz związanych z nimi strategii marketingowych. Kluczowe jest także rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych z wykorzystaniem języka angielskiego. W ramach działań projektowych grupy młodzieży wraz z nauczycielami wyjeżdżają na tygodniowe warsztaty do szkół partnerskich. W marcu odbyło się pierwsze spotkanie w Rydze, które okazało się wspaniałym i wartościowym wydarzeniem, zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli. W maju 2018 roku grupa z klas siódmych szkoły podstawowej jedzie do włoskiej Perugii, a w lutym 2019 kolejna grupa pojedzie na Majorkę. Gdyńska szkoła gościć będzie przedstawicieli szkół partnerskich w maju 2019 roku.
Projekt koordynują i wspierają: Jadwiga Wiśniewska (koordynator projektu), Lidia Kozłowska, Joanna Ginter-Reglińska oraz Urszula Nowak.

ikona