1320 (1120) 2018-04-27 - 2018-05-10

Zajęcia adaptacyjne

Szkoła Podstawowa nr 43 (ul. Porębskiego 21) zaprasza dzieci 5-, 6- oraz 7-letnie (które od września 2018 r. rozpoczną naukę w SP 43) 12 maja, 9 czerwca w godz. 10.00-12.00 na zajęcia adaptacyjne (zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy plastyczne, zabawy językowe i zabawy ruchowe „Wyginam śmiało ciało”). Dzieci powinny mieć wygodny ubiór i obuwie zmienne.

ikona