1321 (1121) 2018-05-11 - 2018-05-17

Stoliczku, nakryj się

W Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych odbyła się 4. edycja Wojewódzkiego Konkursu Nakrywania Stołów.
Rywalizowało 12 ekip. I miejsce zajęły: Weronika Samol, Agnieszka Setzke z zespołu gospodarzy (opiekunka: mgr Maria Dawidczyk).
Gratulujemy.