Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

10 nowych czujników powietrza do końca lipca

Do końca lipca pojawi się w Gdyni 10 nowych czujników jakości powietrza. Lokalizacje wskazane na mapie są na razie propozycją. Każdy gdynianin może zgłosić do nich uwagi. Wydział Środowiska UM Gdyni czeka na nie do 28 maja.
Miejsca wskazane na mapie nie zostały wybrane przypadkowo. Przede wszystkim zostały zaplanowane w miejscach, w których nie ma stacji monitoringu środowiska Fundacji ARMAAG. W każdym proponowanym miejscu zapewnione jest zasilanie i transfer danych. Zaproponowane lokalizacje objęły różne dzielnice Gdyni, a same czujniki mają znalaźć się pośrodku terenów najgęściej zamieszkałych. Spośród 10 miejsc, w ośmiu przypadkach miasto proponuje, aby czujniki zamontować tam, gdzie są syreny alarmowe miejskiego systemu powiadamiania ratunkowego, a w Babich Dołach i Demptowie na budynkach oświatowych.
Każdy, kto chciałby zgłosić zmianę lokalizacji czujnika, może do 28 maja przesłać swoją propozycję na adres mailowy: wydz.srodowiska@gdynia.pl, przy czym propozycja powinna zawierać rzeczowe i zwięzłe uzasadnienie, dlaczego w tym, a nie w innym miejscu należy umieścić czujnik. Trzeba jednocześnie pamiętać, że proponując inną lokalizację niż wskazana na mapie musimy wskazać, skąd ma zostać zabrany. Do końca maja zostaną ostatecznie wybrane miejsca montażu nowych czujników. Instalacja potrwa do końca lipca.
Szacuje się, że zakup i montaż mierników wraz z wdrożeniem systemu zbierania i prezentacji wyników na stronie internetowej to wydatek około 120 tys. zł.
Mapę można obejrzeć na www.gdynia.pl oraz na https://bit.ly/2jZDkAr.