1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

Funkcjonowanie Miejskiej Stacji Pogotowia

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o godzinach pracy Poradni Chirurgicznej.
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ (ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394).
Rejestracja 58 660 88 25.
Świadczenia udzielane są przez 7 dni w tygodniu: niedziela-piątek – w godz. 9.00-21.00, sobota – w godz. 9.00-9.00 (całodobowo).
Pacjenci przyjmowani są w trybie nagłym (bez skierowania) – nagłe wypadki.
Rejestracja czynna jest w godzinach pracy Poradni.
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia).
Rejestracja 58 625 19 99.
Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00
Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniem.
Rejestracja czynna jest w godzinach pracy Poradni.