Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

Kto będzie operatorem roweru metropolitalnego?

W przetargu na wybór wykonawcy i operatora Systemu Roweru Metropolitalnego wpłynęły trzy oferty. Teraz zostaną one poddane ocenie komisji przetargowej. Ostateczny wybór zostanie dokonany w przeciągu miesiąca.
7 maja otwarto koperty z ofertami w przetargu na świadczenie usługi zarządzania i eksploatacji Systemu Roweru Metropolitalnego przez okres 78 miesięcy. Wpłynęły trzy oferty: konsorcjum firm Full Speer, Telfourth, BleeperBike z Irlandii, konsorcjum polsko-czeskie firm Egis Bike, Homeport, BikeU oraz firma NB Tricity.
Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła: 56.527.683,61 zł brutto.
Irlandzkie konsorcjum zaproponowało 5000 rowerów, w tym 10% elektrycznych oraz cenę 32.562.246,42 zł brutto. Konsorcjum polsko-czeskie zaoferowało 3900 elektrycznych rowerów za 76.675.625,61 zł brutto, natomiast ostatnia z firm zaproponowało 4080 elektrycznych rowerów za 40.272.906 zł brutto.
Złożone oferty zostaną teraz poddane ocenie komisji przetargowej, która wyłoni wykonawcę na podstawie 3 kryteriów: cena (60%), udział rowerów z napędem wspomaganym elektrycznie (35%), dostarczenie dodatkowych rowerów powyżej liczby minimalnej (3866 sztuk; 5%). Zwycięzcę poznamy w przeciągu miesiąca. Jeżeli żaden z oferentów nie złoży odwołania, podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi do 10 dni od dnia wyboru oferty.
– Komisja przetargowa przystępuje właśnie do oceny ofert. Oferty muszą zostać dokładnie sprawdzone pod względem formalnym – mówi Krzysztof Perycz-Szczepański, kierownik projektu z OM G–G.
Wybrany wykonawca zbuduje od podstaw system rowerów publicznych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i teleinformatycznym. System będzie oparty o rowery 4. generacji wyposażone w moduły GPS, GSM i elektrozamek. System teleinformatyczny będzie wyposażony w moduł geolokalizacji, wypożyczeń i rezerwacji.
Najnowocześniejszy system rowerów miejskich w Polsce będzie funkcjonował w 14 gminach. Zgodnie z założeniami przetargu pierwsze rowery pojawią się już jesienią tego roku. Całość sytemu roweru publicznego MEVO uruchomiona zostanie do 1 marca 2019 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.