1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

Najczęściej kojarzone z przemysłem, jednak gospodarstwa domowe są również źródłem ich wytwarzania. Sprawdź gdzie i kiedy w twojej dzielnicy będzie organizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych. Odpady można nieodpłatnie oddać do specjalnie oznakowanego i wyposażonego samochodu.
Co można oddać: resztki farb, lakierów, klejów, środki do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, pełne aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin i owadobójcze, odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, smary, środki do konserwacji metali, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki (bez opakowań handlowych i ulotek), odczynniki chemiczne np. fotograficzne wraz z opakowaniami, drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny (nie większy niż telewizor).
Najbliższa zbiórka: Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo – 25 maja wg harmonogramu:
– godz. 8.30 – SOSW nr 2 (ul. Energetyków 13A),
– godz. 9.00 – Zespół Szkół Ekologiczno–Transportowych (ul. Morska 186),
– godz. 9.30 – SP nr 10 (ul. Morska 192 (wjazd od ul. Lubawskiej)),
– godz. 10.00 – ZSO nr 5 (ul. Wejherowska 55),
– godz. 10.30 – SP nr 40 (ul. Gospodarska 1),
– godz. 11.00 – SP nr 31 (ul. Chylońska 227),
– godz. 11.30 – SP nr 40 (ul. Rozewska 33),
– godz. 12.00 – CKZiU nr 3 (ul. Raduńska 21),
– godz. 12.30-13.00 – SP nr 16 (ul. Chabrowa 43).
Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych organizowana jest przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Szczegóły na stronie www.kzg.pl.