Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

Profesor Marek Wysocki Liderem Dostępności

9 maja odbyła się uroczysta gala 3. edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności”, organizowanego przez Integrację i Towarzystwo Urbanistów Polskich. W kategorii architekt-urbanista za wieloletnie działania na polu legislacyjnym i naukowym, które przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej, statuetkę z rąk prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał profesor Marek Wysocki.
Celem konkursu „Lider Dostępności” jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
W kategorii architekt-urbanista za wieloletnie działania na polu legislacyjnym i naukowym, które przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej oraz upowszechniania standardów projektowania i budownictwa dostępnego, wprowadzanych przez polskie miasta został nagrodzony prof. Marek Wysocki.

Prof. Marek Wysocki w naszym mieście jest ekspertem ds. dostępności. Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Stworzył dokument pod nazwą Standardy Dostępności. To zasady projektowe, które umożliwiają lepsze funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej. Określają one rodzaje udogodnień, a także tłumaczą, w jaki sposób je wprowadzać i na czym one powinny polegać. Gdynia w 2013 roku jako pierwsze miasto wdrożyła Standardy Dostępności. Obecnie są one wprowadzane w innych polskich miastach.
Jako ekspert ds. dostępności prof. Marek Wysocki pomaga prywatnym przedsiębiorcom. Jeśli inwestor chce budować w oparciu o Standardy Dostępności, to opiniuje on dokumentacje projektowe oraz doradza i podpowiada, które rozwiązania można zastosować, żeby przestrzeń była bardziej dostępna dla wszystkich ludzi.
Dzięki takim działaniom Gdynia znajduje się w gronie liderów dostępności. Dlatego też prezydent Wojciech Szczurek został zaproszony w roli eksperta do programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025. 23 kwietnia w Warszawie w imieniu samorządów podpisał deklaracje partnerstwa na rzecz dostępności.
Celem tego programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.
Program wymaga zaangażowania nie tylko strony rządowej, ale także samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz mieszkańców. Rząd planuje przeznaczyć na ten cel ponad 23 mld złotych.
Od 1989 roku prof. Marek Wysocki jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest pierwszym w Polsce „Access Officer” powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez gdyński samorząd. Od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Projektowania Uniwersalnego pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, jest ekspertem Grupy ON Inclusion 14-20 na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Za swoją działalność na rzecz poprawy jakości przestrzeni był wielokrotnie nagradzany, m.in. Medalem „Gdynia bez Barier” i Nagrodą im. doktora Macieja Lisa, przyznawaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Gratulujemy.