1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

Ruszyła rekrutacja do szkół średnich

Ruszyła rekrutacja do gdyńskich szkół średnich. Na mapie Gdyni znajdziemy 14 publicznych liceów ogólnokształcących i 8 zespołów szkół technicznych, w tym trzy Centra Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. W wyborze może pomóc gdyński informator dla gimnazjalistów. Rekrutacja trwa do 20 czerwca.
– Oferta gdyńskich szkół jest wszechstronna i różnorodna, a co najważniejsze, dostosowana do oczekiwań młodzieży oraz potrzeb stale zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Jesteśmy przekonani, że każdy z Was znajdzie w gdyńskiej szkole klasę o wymarzonym profilu i zawodzie, w której nauka będzie kolejnym szczeblem do realizacji planu, jakim jest zdobycie upragnionego zawodu – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. edukacji i zdrowia.
Gimnazjaliści z klas III rozpoczęli intensywne przygotowania do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Aby ułatwić im podjęcie tej ważnej decyzji, stworzony został informator, z którego można korzystać także na urządzeniach mobilnych.
Rekrutacja do gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzona jest w formie elektronicznej, do 20 czerwca. Kandydat rejestruje się w systemie na stronie: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Kandydat spoza Gdyni zakłada indywidualne konto dostępu (samodzielnie lub z pomocą szkoły pierwszego wyboru) i wprowadza swoje dane osobowe.

Informacje dotyczące oferty edukacyjnej, etapów rekrutacji, terminów czy sposobu przeliczania ocen na punkty, znaleźć można w wydanym Informatorze o gdyńskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019, który dostępny jest w wersji papierowej w Wydziale Edukacji przy ul. Śląskiej 35-37 (pokój C102, I piętro) lub na stronie: www.gdynia.pl oraz na Facebooku Gdynia edukacyjna.