1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

Wiesz, jak zmienić ruch na Dąbrowie? Zabierz głos

Jak zorganizować ruch na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej, by było wygodnie, a przede wszystkim bezpiecznie? Odpowiedzi na to pytanie mają dostarczyć konsultacje społeczne, które rozpoczynają się 25 maja. Może wziąć w nich udział każdy mieszkaniec.
Dyskusja o tym, czy na wybranych ulicach Dąbrowy wprowadzić ruch jednokierunkowy, toczy się w dzielnicy od kilku lat. Zwolennicy takiego rozwiązania mówią o spodziewanej poprawie bezpieczeństwa, ułatwieniu przejazdu i zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, których w dzielnicy brakuje. Przeciwnicy wskazują na możliwość zwiększenia ruchu.
Do Rady Dzielnicy często wpływają wnioski mieszkańców w tej sprawie. Większość z nich dotyczy zmian organizacji ruchu na ulicach: Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej. Radni dzielnicy zwrócili się więc do Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, o zorganizowanie konsultacji społecznych dotyczących właśnie tej części Dąbrowy.
Konsultacje społeczne rozpoczną się 25 maja i potrwają do 11 czerwca 2018 r.
Każdy z mieszkańców dzielnicy będzie mógł wypełnić formularz konsultacyjny zamieszczony na stronie www.badanialis.pl/dabrowa, wysłać go pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl lub wypełniając w formie tradycyjnej. Wydruki będą dostępne m.in. w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa (ul. Wiczlińska 33, budynek Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1).
W ramach konsultacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (ul. Nagietkowa 73) odbędą się dwa otwarte spotkania z mieszkańcami: 26 maja o godz. 14.00 i 28 maja o godz. 17.30.
Informacji na temat konsultacji można zasięgnąć w Laboratorium Innowacji Społecznych pod nr. tel. 58 727 39 08 oraz adresem e-mail konsultacje@lis.gdynia.pl.
Materiały informacyjne, formularze konsultacyjne w okresie trwania konsultacji będą dostępne na www.lis.gdynia.pl/dabrowa, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty), w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa.