1322 (1122) 2018-05-18 - 2018-05-24

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych z nową siedzibą

Nastąpiła zmiana lokalizacji siedziby Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych realizującego m.in. dofinansowania ze środków PFRON. Obecna siedziba mieści się pod adresem: ul. Władysława IV 43, lokal 402 , 81-395 Gdynia (IV piętro budynku HOSSA).
Telefony:
– centrala tel. 58 728 27 10;
– dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz do sprzętu rehabilitacyjnego – pokój nr 1, tel. 728 27 11;
– pilotażowy program „Aktywny samorząd”– pokój nr 2, tel. 58 728 27 12;
– dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych – pokój nr 3, tel. 58 728 27 13;
– kierownik i zastępca kierownika – pokój nr 4, tel. 58 728 27 14;
– dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – pokój nr 5, tel. 58 728 27 15;
– warsztaty terapii zajęciowej – pokój nr 5, tel. 58 728 27 15.
Godziny urzędowania:
– poniedziałek: – 11.00-17.00
– wtorek, środa i piątek – 8.00-13.00
– czwartek – nieczynne
Adres mailowy pozostał bez zmian: pzon@mops.gdynia.pl