1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Gdyński Magiel Twórczy

9 czerwca w godz. 14.00 -18.00 odbędzie się X edycja „Gdyńskiego Magla Twórczego”, którego celem jest integracja osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną Gdyni. Impreza prezentuje szeroko rozumianą twórczość i umacniania pozytywne relacje społeczne. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia, gdyńskich szkół i organizacji pozarządowych będą mieli okazję do zaprezentowania swojej twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej.
Specjalnie na tę okazję wystąpią trójmiejscy artyści, a wśród nich cymbalista Krzysztof Nawrocki, Weronika Korthals, grupa grająca na kotłach karaibskich i inni artyści.
Ważnym elementem „maglowania” będzie kiermasz twórczości organizacji pozarządowych, gdzie oprócz zakupu oryginalnych i niespotykanych przedmiotów, będzie można zapoznać się z ofertą placówek skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin.
Podczas trwania festynu odbędą się gry, zabawy, konkursy z nagrodami dla rodzin z dziećmi. Będzie można wziąć udział w pakiecie gier plenerowych, w których zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy znajdą coś dla siebie. Imprezę organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni przy współpracy gdyńskich warsztatów terapii zajęciowej i szkół specjalnych, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Urzędu Miejskiego w Gdyni oraz gdyńskich służb mundurowych - Policji i Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.