1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Konkurs fotograficzny

Towarzystwo Polsko-Niemieckie zaprasza wszystkich, którzy ukończyli 14 lat, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „W świecie polsko-niemieckich przysłów”.
Górna granica wieku nieograniczona.
Termin zgłaszania fotografii drogą mailową na adres: tpngdynia@op.pl upływa 10 czerwca.
Szczegóły i regulamin na
www.tpngdynia.pl w dziale: Seminaria i imprezy.