1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Modernizacja drogi do plaży na Babich Dołach

Trwa modernizacja jezdni na przedłużeniu ulicy Zielonej, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Powstanie też samochodowy parking oraz przystanek autobusowy tuż przy plaży. Prace - powinny zakończyć się za dwa miesiące. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2 miliony złotych.
Nowa droga dojazdowa do plaży na Babich Dołach prowadzić będzie wzdłuż przedłużonej ulicy Zielonej, na terenie udostępnionym przez Agencję Mienia Wojskowego. Wymaga on jednak modernizacji technicznej. Już na początku lipca, po zakończeniu niezbędnych prac remontowych, wszyscy mieszkańcy Gdyni i spragnieni wypoczynku nad morzem goście będą mogli swobodnie dotrzeć na tę atrakcyjną plażę. Zmodernizowana ulica ułatwi dojazd zmotoryzowanym - przeznaczony dla samochodów parking będzie zlokalizowany przy drodze, w miejscu, które nie będzie zagrażało pieszym. Oni na plażę będą mogli dotrzeć wygodnym chodnikiem. Tuż przy plaży natomiast będzie zlokalizowany przystanek autobusowy. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.
Przy plaży znajdzie się przestrzeń dla małej gastronomii oraz strefa sanitarna.
Rewitalizacja nadmorskiej części Babich Dołów realizowana jest w partnerstwie z gminą Kosakowo. Wartość inwestycji wyniesie blisko dwa miliony złotych, które pokryje budżet Gdyni.