1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Pół miliona złotych na realizację prospołecznych pomysłów

Jeśli wiesz, co można stworzyć, zbudować lub zaaranżować, by przyczyniło się do poprawy życia sąsiadów lub szerszego grona mieszkańców - zgłoś się do projektu konkursowego „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”. Najlepsza inicjatywa zostanie zrealizowana przez firmę Budimex.
Nagrodą główną w konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” jest realizacja pomysłu o łącznej wartości do 500 tysięcy złotych. Trzeba pamiętać, że zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć stworzenia, budowy lub aranżacji w celu poprawy życia lokalnej społeczności, integracji mieszkańców i odpowiadały na ich rzeczywiste problemy. Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku obszarów z puli: kultura i sztuka, edukacja i wychowanie, zdrowie, pomoc społeczna, rozwój lokalny, ekologia, nauka i technika oraz sport.
Do udziału w konkursie zaproszone są organizacje i instytucje działające na rzecz społecznego dobra z całej Polski; w tym NGO’sy, uczelnie, fundacje i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, biblioteki, kluby sportowe, gminy, przedszkola, osoby prawne oraz spółki, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.
Projekty można zgłaszać do 10 lipca za pośrednictwem strony internetowej https://zmieniajswiatbx50.pl. Tam dostępny jest także regulamin konkursu. Po poprawnym zgłoszeniu inicjatywy, każdy uczestnik otrzyma maila, a w nim indywidualny login i hasło dostępu do panelu konkursowego.
Inicjatywy oceniane będą pod kątem m.in. przydatności dla społeczności lokalnej, innowacyjności, trwałości wartości i rzetelności przygotowanego kosztorysu. Warto pamiętać, że projekty powinny być możliwe do zrealizowana od października do 15 grudnia 2018 roku.
Wyniki ogłoszone zostaną 15 sierpnia. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają kolejno 45 000 zł i 35 000 zł na realizację własnych celów statutowych. Przewidziane jest także przyznanie specjalnej Nagrody Internautów w wysokości 20 000 złotych.
Partnerami merytorycznymi programu są Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.