1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Student z Gdyni najlepszy na Pomorzu

27 maja na Politechnice Gdańskiej ogłoszone zostały wyniki 44. Konkursu Czerwonej Róży. Najlepszym studentem Pomorza został Mariusz Jakubowski z Akademii Morskiej w Gdyni. W nagrodę otrzymał samochód osobowy.


fot. Mateusz Pieniążek

Mariusz Jakubowski studiuje towaroznawstwo i zarządzanie. Prowadzi badania laboratoryjne nad kombuchą – bezalkoholowym napojem powstającym w procesie fermentacji przy udziale bakterii i drożdży, którym w Polsce zajmuje się naukowo tylko kilka osób. Opublikował autorskie wyniki w 5 czasopismach z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym w Towaroznawczych Problemach Jakości – jednym z najważniejszych polskich czasopism towaroznawczych. To pierwszy tak obszerny artykuł naukowy w języku angielskim o właściwościach tego napoju w Polsce. Mariusz wziął udział w wizytach studyjnych w firmach produkujących kombuchę w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje również z AleBrowar nad wprowadzeniem tego napoju na rynek, pierwszego na taką skalę w Polsce.
Najlepszy student na Pomorzu jest także pomysłodawcą i organizatorem wielu projektów o charakterze społecznym i charytatywnym. Współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Wawrzyńca, Wymiennikownią, Fundacją Dbam o mój zasięg, Laboratorium Innowacji Społecznych i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Jest też finalistą tegorocznej edycji konkursu Gdyński Biznesplan.
Gratulacje!