1324 (1124) 2018-06-01 - 2018-06-07

Zajęcia GUTW

Centrum Aktywności Seniora informuje, że zajęcia GUTW, pozauniwersyteckie i klubowe będą odbywać się do 14 czerwca 2018 r. włącznie.
Uroczyste zakończenie roku akademickiego odbędzie się w poniedziałek 18 czerwca o godz. 13.00 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, al. Zwycięstwa 96/98, w Sali Audytoryjnej C.
Zaproszenia będą do odbioru od 4.06. w godz. 9.00-14.00 w sekretariacie CAS, ul. 3 Maja 27-31.