1325 (1025) 2018-06-08 - 2018-06-14

Po XLIII sesji Rady Miasta

XLIII sesja Rady Miasta Gdyni odbyła się 30 maja 2018 roku. Przyjęto na niej m.in. plany miejscowe dla fragmentów Witomina i Śródmieścia, nowy program ochrony mieszkańców przed hałasem, a także zaktualizowano wykaz kąpielisk morskich.

Zmieniono plan miejscowy dla okolic skrzyżowania Chwarznieńskiej i Rolniczej na Witominie. Przy skrzyżowaniu ma powstać przystań sąsiedzka. Będzie to przestrzeń umożliwiająca mieszkańcom realizację szeregu aktywności, o które wnioskowali w ramach spotkań rewitalizacyjnych.
Dzięki zmianie planu będą mogły ruszyć w tym miejscu oczekiwane przez mieszkańców prace budowlane. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Drugim z miejscowych planów omawianych na sesji była działka, na której stoi zabytkowy budynek dawnego Banku Polskiego przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 10 Lutego w Śródmieściu.
Względem wcześniejszego wyłożenia planu, na wniosek mieszkańców, obniżono wysokość fasady frontowej. Przy projektowaniu budynku muszą być również zapewnione wszystkie warunki naświetlenia budynków w okolicy, w tym budynku mieszkalnego przy ul. Zgoda.
Uchwałę przyjęto.
Dalsza dyskusja dotyczyła możliwości ograniczenia hałasu na terenie miasta.
Bazą do rozmowy o hałasie jest Mapa Akustyczna Gdyni. Nawierzchnia niektórych ulic zostanie wymieniona na taką, która zmniejsza częstotliwość dźwięków emitowaną przez jadące po niej pojazdy. Nowy program wskazuje te obszary, które wymagają najwięcej działań. Jest to między innymi Obwodnica Trójmiasta, al. Zwycięstwa i ul. Morska, z sąsiadującymi z nimi ulicami. Program dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Gdynia rozważa sprzedaż części udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni. Zanim jednak do tego dojdzie ma ona być dokładnie przeanalizowana.
Przeprowadziliśmy analizy finansowe, czy jest to ekonomicznie zasadne i jak wpłynie na funkcjonowanie spółki. Zależało nam, aby żadne zmiany nie wpłynęły niekorzystnie na mieszkańców czy pracowników przedsiębiorstwa. Nie dopuszczamy możliwości, aby przez te operacje mogły wzrosnąć ceny wody. Nie mogłoby dojść do zahamowania zaplanowanych inwestycji. O tym, czy takie zmiany w ogóle mogłyby powstać, zadecydowałaby najprawdopodobniej dopiero rada przyszłej kadencji – podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.
Podobne uchwały będą głosowane we wszystkich gminach posiadających udziały w spółce.
Przedsiębiorstwo, o którym mówimy, jest spółką użyteczności publicznej. Pieniądze, które się w nim znajdują, przyszły od społeczeństwa. Możliwość ich zainwestowania jest dużo bardziej efektywna niż branie kredytów w komercyjnym banku. O tym, jak one zostaną wydane, zdecydują państwo – zwrócił się do radnych Krzysztof Szałucki, skarbnik miasta.
Uchwałę przyjęto.
Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła uruchomienia na terenie miasta kąpielisk morskich. To na Babich Dolach od tego roku będzie dużo większe i bardziej dostępne dla wszystkich mieszkańców. Nowy dojazd na kąpielisko zostanie udostępniony na początku wakacji.
Radni nadali również imię dla Przedszkola nr 47. Jak zadecydowały same przedszkolaki, obiekt będzie się teraz nazywał „Leśna Pętelka”. Uregulowane zostały własności gruntów na Wiczlinie, tak aby nowe przedszkole było w całości na terenie gminnym.
Na wniosek inwestora budującego osiedle domów jednorodzinnych nadano jednej z ulic nazwę „Nad zatoką”.
Rada Miasta podjęła rezolucję w sprawie podstaw prawnych umożliwiających dokonania naboru do samodzielnych żłobków i placówek oświatowych w zależności od dopełnienia obowiązku wynikających z aktów prawnych dotyczących szczepień ochronnych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
Rezolucja została podjęta jednogłośnie.