1325 (1025) 2018-06-08 - 2018-06-14

Stwórz film o gospodarce morskiej

Ruszyły zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu na scenariusz i realizację filmu krótkometrażowego promującego gospodarkę morską w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego. Konkurs organizowany jest w ramach Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2018.
Uczestnicy biorący udział w konkursie mają za zadanie stworzyć krótkometrażowy film, który w sposób atrakcyjny i kreatywny zobrazuje, czym jest gospodarka morska i jakie korzyści płyną z rozwoju tej branży.
Prace zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące założenia: gatunek: klasyczny dokument, impresja, reportaż, teledysk; tematyka scenariusza dot. gospodarki morskiej w Polsce; czas trwania: od 2 do 5 minut.
Scenariusze wraz z załącznikami należy przesyłać na adres: info@gsf.pl do 30 czerwca. W tytule maila należy wpisać imię i nazwisko oraz tytułu tekstu, zaś w treści maila dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail). Regulamin znajduje się na www.forum.gdynia.pl.
Na autora zwycięskiego filmu czeka nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł. Organizatorzy przewidują przyznanie maksymalnie dwóch wyróżnień, każde w kwocie 1500 zł.
Premiera odbędzie się 12 października podczas Forum Gospodarki Morskiej.
Organizatorami konkursu są Gdynia oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni prowadząca Gdyńską Szkołę Filmową.