1325 (1025) 2018-06-08 - 2018-06-14

W trosce o jakość powietrza

Do końca lipca na terenie Gdyni pojawi się 10 nowych mierników badających stężenie pyłu zawieszonego PM10. Przy wyborze ich lokalizacji partycypowali mieszkańcy.
Nowe czujniki zostaną zainstalowane przede wszystkim w miejscach gęsto zaludnionych i nieobjętych do tej pory monitoringiem stanu powietrza.
W Gdyni działają obecnie trzy stacje Państwowego Monitoringu Środowiska (zarządzanie przez Fundację ARMAAG) – przy ul. T. Wendy, ul. Szafranowej i ul. Porębskiego. Do końca lipca uzupełnią je nowe czujniki zlokalizowane na terenie 10 gdyńskich dzielnic.
Jakość powietrza jest w Gdyni dobra i bardzo dobra, ale dobrze rozumiemy potrzebę naszych mieszkańców, by móc w każdej chwili sprawdzić jakość powietrza w najbliższej okolicy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Czujniki zostaną umieszczone w następujących lokalizacjach: ul. Swarzewska 2, ul. Sandomierska 7, ul. Stolarska 15B, al. Zwycięstwa 96/98, ul. Starodworcowa 36, ul. Jowisza 61, ul. Niska 1A, ul. Grabowo 2, ul. Demptowska 42 i ul. Złota.
Zbudowane i zaprojektowane przez firmę Excento czujniki odznaczają się bardzo wysoką dokładnością pomiarów.
Operatorem czujników będzie Fundacja Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.
Szacowany koszt zakupu, montażu czujników wraz z wdrożeniem systemu zbierania i prezentacji wyników na stronie internetowej to wydatek ok. 120 tys. zł.