1325 (1025) 2018-06-08 - 2018-06-14

Wizyta studyjna unijnych koordynatorów

11 czerwca Gdynię odwiedzą przedstawiciele Komisji Europejskiej – prof. Kurt Bodewig (koordynator korytarza Bałtyk – Adriatyk) oraz Brian Simpson (koordynator Autostrad Morskich). Celem wizyty studyjnej jest prezentacja prac oraz planów dla rozwoju systemu transportowego Gdyni, obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także żeglugi bliskiego zasięgu Gdynia – Karlskrona (Szwecja) – w ciągu korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.

Wizyta ma ogromne znaczenie. Koordynatorzy opublikowali niedawno swoje dokumenty programowe. Są one podstawą wydatkowania środków unijnych na projekty transportowe w obszarze korytarza Bałtyk – Adriatyk.

Na ok. 550 projektów, przewidzianych do realizacji do 2030 r. w całym pasie korytarza Bałtyk-Adriatyk, 21 z nich (o wartości ok. 3 mld euro) będzie realizowanych w Gdyni. Projekty gdyńskie dotyczą m. in.: połączenia centrum miasta z północnymi dzielnicami, modernizacji Estakady Kwiatkowskiego, poprawy kolejowej dostępności portu Gdynia, budowy Via Maris (Droga Czerwona oraz północny odcinek Obwodnicy Trójmiasta), czy budowy publicznego terminalu promowego.
Ważnym ogniwem obsługującym ładunki i pasażerów w relacji Gdynia-Karlskrona (Europa Środkowa-Skandynawia) jest autostrada morska. Połączenie to posiada jeden z największych potencjałów wzrostu w regionie Morza Bałtyckiego.
Lokalizacja Gdyni jako łącznika korytarza Bałtyk – Adriatyk ze Skandynawią oraz ważnej części metropolii trójmiejskiej nabiera zatem szczególnego znaczenia politycznego i gospodarczego.
Miasto i port Gdynia wykorzystują współpracę: metropolitalną (w ramach stowarzyszenia Gdańsk-Gdynia-Sopot), transgraniczą z partnerami ze Szwecji (partnerstwo województwa pomorskiego i regionu Blekinge, partnerstwo Gdyni i Karlskrony, współpraca Stowarzyszenia Baltic Link i Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej), a także krajową (Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk) - do przedstawienia koordynatorom spójnego i dojrzałego stanowiska na rzecz realizacji inwestycji korytarzowych na terenie Polski, Trójmiasta i Gdyni. Korytarz Bałtyk-Adriatyk powinien być bowiem przekształcony w korytarz trwałego wzrostu społeczno-gospodarczego.
Wizyta koordynatorów w Gdyni będzie również stanowić forum dyskusyjne ok. 100 interesariuszy korytarza w Polsce, m.in. ministerstw, urzędów marszałkowskich, gmin, operatorów kolejowych i drogowych i in., nad połączeniami infrastruktury TEN-T w węzłach miejskich, zaangażowania władz różnego szczebla i korzyści płynących z integracji regionów i miast w ramach korytarzy. Podczas spotkania z unijnymi koordynatorami będą również obecni przedstawiciele miasta Karlskrona oraz regionu Blekinge. Wspólnie z polskimi partnerami zostanie podpisane polsko-szwedzkie porozumienie samorządowe, informujące Komisję Europejską o potencjale przedłużenia korytarza Bałtyk – Adriatyk do Szwecji.
Przewidziane jest także podpisanie przez sześć polskich organizacji samorządowych Memorandum do premiera Rządu RP o uznanie budowy Korytarza Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne (Trójmorze) – za Wielki Projekt dla Polski.
Następnego dnia obaj koordynatorzy odbędą podróż studyjną na trasie Karlskrona-Alvesta.
Więcej informacji: Urząd Miasta Gdyni,
Wydział Współpracy i Analiz, tel. 58 668 21 10.

tentacle