1325 (1025) 2018-06-08 - 2018-06-14

Zdecyduj o organizacji ruchu na Dąbrowie

Do 11 czerwca każdy może wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących organizacji ruchu na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej na Dąbrowie.
Formularz konsultacyjny zamieszczony jest na stronie www.badanialis.pl/dabrowa, wysłać go pocztą elektroniczną na adres konsultacje@lis.gdynia.pl lub wypełnić w formie tradycyjnej. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
Wydruki (oraz materiały informacyjne) są dostępne: w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa: ul. Wiczlińska 33, budynek Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1, w Laboratorium Innowacji Społecznych (które jest odpowiedzialne za przebieg konsultacji): ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 08, e-mail konsultacje@lis.gdynia.pl oraz na www.lis.gdynia.pl/dabrowa, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty).