Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1326 (1026) 2018-06-15 - 2018-06-21

Gdynia profilaktyczna – Funkcjonowanie w rodzinie osoby uzależnionej

Uzależnienie jednego z członków rodziny wpływa na pozostałe osoby, zaburzając funkcjonowanie rodziny. U partnera osoby uzależnionej pojawiają się cechy współuzależnienia m.in. zbytnie koncentrowanie się na ratowaniu rodziny i wzmożone reagowanie na destrukcyjne zachowania pijącego.
Kryzys w rodzinie zaczyna narastać, bo nie ma miejsca na otwartą rozmowę, nie można sobie wzajemnie zaufać, dochodzi do tego, że poszczególne osoby, aby poradzić sobie z cierpieniem, zaczynają w sposób świadomy lub nieświadomy ignorować swoje emocje. Życie w ciągłym napięciu nie jest możliwe, dlatego zostaje wypracowany system obronny, który daje możliwość przystosowania się do trudnej sytuacji. Często jest on niekorzystny i na dłuższą metę destrukcyjny.
Oto historia jednej z uczestniczek Grup Rodzinnych Al-Anon ukazująca, jak uzależnienie wpływa na życie rodzinne i dlaczego istotna jest terapia osób współuzależnionych.
Pani Anna ma 49 lat. Od 20 lat jest mężatką. Jej mąż jest uzależniony od alkoholu, ale od 4 lat nie pije. Pani Anna od 3 lat również korzysta z terapii i jest członkiem grup rodzinnych dla osób współuzależnionych Al-Anon.
Na decyzję o rozpoczęciu terapii przez męża wpływ miało zagrożenie zwolnieniem z pracy, po tym jak przyszedł do niej pod wpływem alkoholu. Mąż miał wybór: albo terapia albo zwolnienie, wybrał terapię. Zdecydowałam się na leczenie po rozmowie z terapeutą męża. Uświadomił mi, że alkoholizm jednego z członów w rodzinie ma wpływ na wszystkich i ja również muszę się zmienić, zadbać o siebie, przepracować traumy, których doznawałam w związku z nadużywaniem alkoholu przez bliską osobę. W moim dotychczasowym życiu dużo było poczucia winy, obwiniania się o picie męża, wstydu. Czułam się gorsza od innych, moja samoocena była bardzo niska, uważałam się za złą żonę, która nie potrafi pomóc mężowi, prowokuje go do sięgania po butelkę.
Na terapii Pani Anna stara się zrozumieć siebie. Podczas spotkań z terapeutą uczy się rozpoznawać swoje potrzeby, radzić sobie z emocjami, pracuje nad relacjami międzyludzkimi, które tworzyła i tworzy. Na mitingach Al-Anon otrzymuje wsparcie od kobiet w podobnej sytuacji. Wie, że może liczyć na te osoby, spotkania grupy traktuje jako ważną część swojego obecnego życia. Świadomość, że są osoby, które przechodzą lub przechodziły przez to co ona, daje jej dużo siły. Nie czuje już, że musi ukrywać chorobę męża, że jest to powód do wstydu i poczucia winy.
Czy wiesz…
Jeżeli osoba współuzależniona rozpocznie własną terapię to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że jej uzależniony partner lub partnerka uniknie nawrotu choroby.
Grupy Rodzinne Al-Anon od wielu lat działają na terenie Gdyni. Ich celem jest wspieranie osób, które zauważyły, że picie osoby bliskiej jest dla nich problemem, wpływa na ich codzienność.
Więcej na stronach:
www.gdyniawspiera.pl (zakładka kłopoty z uzależnieniem i nadużywaniem)
www.opitu.pl
www.al-anon.org.pl
www.mopsgdynia.pl.