1326 (1026) 2018-06-15 - 2018-06-21

Trwa konkurs inicjatyw sąsiedzkich Gdynia odNowa

Przedsięwzięcie jest skierowane do mieszkańców Chyloni, Oksywia i Witomina-Radiostacji i polega na zorganizowaniu sąsiedzkiej przestrzeni lub wydarzenia integrującego sąsiadów.
W ramach Funduszu Sąsiedzkiego można uzyskać finansowe wsparcie – do 1500 zł – na realizację rozmaitych inicjatyw od poprawy swojego otoczenia poprzez działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.
Składanie wniosków trwa do 3 lipca 2018 r.
Informacje o Funduszu Sąsiedzkim Gdynia odNowa, wykaz ulic, regulamin i wnioski znajdują się na www.gdyniaodnowa.org.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020