Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1326 (1026) 2018-06-15 - 2018-06-21

Ulica Starowiejska: trwają konsultacje

16 czerwca na Starowiejskiej działać będzie specjalny punkt konsultacyjny, a do 30 czerwca każdy mieszkaniec może zgłaszać uwagi do propozycji kierunkowych zmian dla tej ulicy. Wypracowanych w czasie spotkań grup warsztatowych.

Do końca miesiąca trwają konsultacje społeczne „Porozmawiajmy o przyszłości Starowiejskiej”. Z efektami pracy – trzema typami zmian możliwych do wprowadzenia na Starowiejskiej – można zapoznawać się w przestrzeni ulicy: prezentowane są w witrynach przyszłej mediateki (ul. Starowiejska 18, przy skrzyżowaniu z Władysława IV) oraz na parkanie otaczającym Gimnazjum nr 1, na fragmencie przy ul. Ofiar Piaśnicy.

Można też o nich porozmawiać z pracownikami Laboratorium Innowacji Społecznych. W sobotę, 16 czerwca, w godz. 10.00-15.00 w rejonie Starowiejska-Ofiar Piaśnicy działać będzie punkt konsultacyjny, gdzie będzie można zgłosić uwagi i spostrzeżenia, ale też porozmawiać o Starowiejskiej.
Uwagi do propozycji zmian można zgłaszać do 30 czerwca:
– drogą elektroniczną – przez formularz elektroniczny na stronie: https://www.badanialis.pl/sw-uwagi;
– drogą korespondencyjną: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. ulicy Starowiejskiej”;
– osobiście: Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31) pon-pt. w godz. 8.00-16.00
– Biuro Rady Dzielnicy Śródmieście (w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Jana z Kolna 5, 81-351 Gdynia), w godz. pracy biura,
– Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pon-pt. w godz. 7.00-17.00.

Więcej informacji na temat konsultacji na stronie www.lis.gdynia.pl, w zakładce „Starowiejska”.