1326 (1026) 2018-06-15 - 2018-06-21

Urzędnicy będą roznosić zawiadomienia

Od 18 czerwca w dni powszednie w godz. 16.00-20.00 (w soboty w godz. 10.00-16.00) pracownicy Urzędu Miasta Gdyni, posiadający legitymacje urzędowe, będą roznosić zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek witomiński”.
Zawiadomienia będą roznoszone właścicielom nieruchomości ujętych w katastrze (z adresem), położonych w projektowanych liniach rozgraniczających ulic Chwarznieńskiej, Hodowlanej, Sosnowej i skrzyżowaniach: Wielkokackiej-Rolniczej-Chwarznieńskiej-Małolackiej i Hodowlanej-Wielkokackiej, a także nieruchomości położonych w terenie niezbędnym do realizacji inwestycji.