1327 (1027) 2018-06-22 - 2018-06-28

Aktywna integracja

30 czerwca odbędzie się II pomorska edycja REHA Link. Wydarzenie dedykowane jest osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz ich przyjaciołom, bliskim i miłośnikom aktywnej integracji.
O godz. 11.00 w Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1) zostanie otwarta konferencja „Jesteśmy razem” poświęcona problemom osób z niepełnosprawnością wzroku.
W godz. 16.00-18.30 w Parku Rady Europy odbędzie się impreza plenerowa. W planie: rozgrywki artystyczne i sportowe, pokazy taneczne, koncerty i poczęstunek.
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.