1327 (1027) 2018-06-22 - 2018-06-28

Marek Łucyk nowym pełnomocnikiem prezydenta

Posiedzenie Kolegium Prezydenta Gdyni 13 czerwca poprzedziła uroczystość, podczas której Wojciech Szczurek mianował swojego nowego pełnomocnika. Odtąd za realizację projektów strategicznych będzie odpowiadać Marek Łucyk – członek kolegium, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu oraz przewodniczący Rady Sportu.

– Od teraz będę łączył te role z funkcją Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych. Jestem zaszczycony i jednocześnie zmobilizowany do jeszcze cięższej pracy. Funkcja pełnomocnika zobowiązuje nie tylko do reprezentowania prezydenta, ale przede wszystkim mieszkańców wszystkich dzielnic Gdyni – mówi Marek Łucyk.
Do zadań pełnomocnika będzie należeć realizacja takich projektów strategicznych jak między innymi: budowa krytej pływalni i Parku Centralnego czy organizacja imprez rangi mistrzostw świata, które w najbliższych latach czekają Gdynię.
Marek Łucyk od lat doskonale wywiązuje się z powierzanych mu zadań. Strategiczne projekty, które realizujemy w Gdyni wymagają szczególnej opieki. Mieszkańcy mogą być pewni, że trudno o lepszego koordynatora i reprezentanta – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
Zgodnie z wydanym rozporządzeniem pełnomocnik upoważniony jest do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności dotyczących realizacji projektów strategicznych.