1327 (1027) 2018-06-22 - 2018-06-28

Muzealnicy nagrodzeni

Dzień Muzealnika jest okazją do wyróżnienia najlepszych pracowników gdyńskich muzeów. Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek wręczył w tym roku 10 nagród.
To swego rodzaju podziękowanie za to, co się dzieje w gdyńskich muzeach. Muzealnictwo w Polsce przeżywa swój renesans. Polacy wrócili do muzeów. Rocznie polskie muzea odwiedza podobna liczba osób, co kina. Kilka lat temu wydawałoby się to niewyobrażalne. Przeciętny Polak przynajmniej raz w roku jest w muzeum – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Frekwencja zmieniła się, bo zmieniły się same muzea. A to wszystko dzięki pracującym tam ludziom. To osoby uśmiechnięte, nie bojące się wyzwań i łamiące stereotypy. Dziękuję Wam za to z całego serca – zwrócił się do gdyńskich muzealników.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 18 czerwca, na pokładzie Daru Pomorza.
Nagrodzeni muzealnicy:
Joanna Gojżewska i Ludwika Radacka-Majek – Muzeum Emigracji w Gdyni – nagrodzone za stworzenie oraz koordynację innowacyjnych projektów edukacyjnych odzwierciedlających idee otwartości i tolerancji oraz wrażliwość i zaangażowanie w pracy z trudnymi odbiorcami, w ramach projektu „Muzeum. Udostępnij!”;
Barbara Mikołajczuk – Muzeum Miasta Gdyni – nagroda za wieloletnią, pełną oddania i pasji pracę w Dziale Historycznym Muzeum;
Tomasz Sosnowski – Muzeum Miasta Gdyni – nagroda za opracowanie koncepcji i organizację wielu wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych, w tym szczególnie za zaangażowanie w realizację Festiwalu Edukacji i gdyńskiej edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów w 2017 roku;
Marek Szymocha – Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni – nagroda za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz muzeum, w szczególności za troskę o zachowanie budynku muzeum w dobrym stanie technicznym oraz pomyślny rozwój instytucji;
st. bosm. Tomasz Spych – ORP Błyskawica – nagroda za promocję Okrętu Muzeum ORP Błyskawica wśród uczestników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie i trójmiejskiej młodzieży akademickiej;
Mirosław Michalak – rekomendacja Narodowego Muzeum Morskiego – nagroda za wieloletnią pracę na rzecz zachowania statku-muzeum „Dar Pomorza” w dobrej kondycji technicznej;
Jerzy Litwin – Narodowe Muzeum Morskie – nagroda za całokształt działalności, w szczególności wieloletnie wspieranie inicjatyw miejskich w zakresie kultury oraz niezwykłą troskę o zachowanie statku-muzeum „Dar Pomorza” w jak najlepszej kondycji technicznej;
Karol Ciążkowski – Gdyńskie Muzeum Motoryzacji – nagroda za opracowanie atrakcyjnego programu obchodów jubileuszu 10-lecia muzeum, w tym wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców;
Witold Ciążkowski – Gdyńskie Muzeum Motoryzacji – nagroda za stworzenie i realizowanie unikalnego programu działań z zakresu historii motoryzacji oraz organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców z okazji jubileuszu 10-lecia Muzeum w 2017 roku.
Gratulujemy.