1327 (1027) 2018-06-22 - 2018-06-28

Szukasz stabilnej pracy? Przyjdź do Pracowni

Osoby, które z różnych przyczyn borykają się z problemem znalezienia i utrzymania satysfakcjonującego zatrudnienia i chcą to zmienić, mogą zgłosić się do Pracowni. To program pełen kursów, warsztatów, praktyki zawodowej i spotkań z ekspertami, których celem jest wsparcie w powrocie na rynek pracy.
Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik spotyka się z doradcą zawodowym. Podczas tej rozmowy określane są potrzeby, oczekiwania, kompetencje i możliwości zainteresowanego.
Oferujemy aż cztery różne programy działań, w tym m.in. intensywnego wsparcia zawodowego, program dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami czy w ramach Centrum Integracji Społecznej.
Realizując tzw. ścieżkę, każdy z uczestników Pracowni może wziąć udział m.in. w spotkaniach z doradcami zawodowymi, psychologami, rehabilitantami lub specjalistami, którzy np. pomogą uporządkować domowy budżet. Mogą także zdobyć nowe umiejętności lub szlifować te już nabyte podczas warsztatów zawodowych. Uczestnicy mogą podjąć także staże i praktyki w gdyńskich firmach, a wszystko po to, by znaleźć i utrzymać satysfakcjonujące zatrudnienie.
W projekcie Pracownia bierze udział kilkunastu pracodawców działających w Gdyni, w tym m.in. Poczta Polska, Muzeum Marynarki Wojennej, jeden z serwisów komputerowych oraz niepubliczne przedszkole. Działania w ramach Pracowni realizowane są z inicjatywy Miasta Gdynia przez Laboratorium Innowacji Społecznych oraz lokalne instytucje partnerskie.
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Więcej informacji o projekcie oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej: aktywizacjawgdyni.pl.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.