1328 (1028) 2018-06-29 - 2018-07-05

Fundusz Sąsiedzki

Fundusz Sąsiedzki Gdynia odNowa jest skierowany do mieszkańców Chyloni, Oksywia i Witomina-Radiostacji i polega na zorganizowaniu sąsiedzkiej przestrzeni lub wydarzenia integrującego sąsiadów.
W ramach Funduszu Sąsiedzkiego można uzyskać finansowe wsparcie – do 1500 zł – na realizację rozmaitych inicjatyw od poprawy swojego otoczenia poprzez działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.
Wnioski można składać do 3 lipca 2018 r. drogą elektroniczną. Informacje o Funduszu Sąsiedzkim Gdynia odNowa, wykaz ulic, regulamin i wnioski znajdują się na www.gdyniaodnowa.org.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

ikona