1328 (1028) 2018-06-29 - 2018-07-05

„Srebrna gospodarka” na Forum Wizja Rozwoju

Forum Wizja Rozwoju, jedno z największych gospodarczych wydarzeń w północnej Polsce, to blisko 500 panelistów, którzy w dniach 25-26 czerwca dyskutowali w Gdyni na tematy dotyczące tytułowej wizji rozwoju w poszczególnych sektorach, z naciskiem na kwestie rozwoju gospodarczego. Obok dyskusji w zróżnicowanych blokach tematycznych pojawił się też wątek tzw. srebrnej gospodarki, czyli polityki senioralnej.
To także wystąpienia szczególnych gości, na czele z urzędującymi ministrami. Drugiego dnia konferencji o perspektywach związanych z działalnością swoich resortów mówiła między innymi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Bojanowska. W swoim wystąpieniu skupiła się na problematyce tzw. „srebrnej gospodarki”, skupiającej się wokół potrzeb społecznych licznej grupy osób starszych.
Dzisiaj osoby w wieku powyżej 60 lat to blisko 24 procent naszego społeczeństwa. Zgodnie z prognozą demograficzną, w roku 2050 takich osób będzie już ponad 40 procent. To, że dziś o tym debatujemy, że mówimy o pewnej wizji rozwoju, jest odpowiedzią na to, co dzieje się właśnie w naszym społeczeństwie – mówiła podczas swojego wystąpienia Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Powoli obserwujemy wzrost wskaźnika urodzeń, ale to cały czas nie doprowadza do zastępowalności pokoleń. Ma to znaczący wpływ na cały system zabezpieczenia społecznego – dodała wiceminister Elżbieta Bojanowska.
Przy okazji całego bloku tematycznego „Srebrna Gospodarka” głos w roli eksperta zabrał też Michał Guć, który w mieście zajmuje się między innymi właśnie sprawami seniorów.
Wiceprezydent Gdyni uczestniczył w panelu „Polska przyjazna seniorowi”, opierając się na lokalnych przykładach dobrej wizji rozwoju w odniesieniu do osób starszych.
Forum Wizja Rozwoju zostało zorganizowane po raz pierwszy.

  • ikonaOpublikowano: 28.06.2018 11:39
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 28.06.2018 11:40
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona