1328 (1028) 2018-06-29 - 2018-07-05

Uroczystości pogrzebowe na Oksywiu

29 czerwca, w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu odbędzie się uroczystość państwowego pogrzebu śp. oficerów, podoficerów i marynarzy, ofiar zbrodni komunistycznej. 28 czerwca, również w Kwaterze Pamięci, pochowane zostały małżonki oficerów Marynarki Wojennej.

Piątkowa uroczystość będzie drugim aktem symbolicznego powrotu bohaterów – marynarzy nad Bałtyk, oddania im hołdu i uczczenia ich pamięci.
Z ceremoniałem wojskowym pochowani zostaną oficerowie, podoficerowie i marynarze: śp. kontradm. Adam Mohuczy, kmdr pil. Kazimierz Kraszewski, śp. kmdr Wacław Krzywiec, śp. kmdr Marian Wojcieszek, śp. kmdr por. Robert Kasperski, śp. kpt. Mar. Adam Dedio, śp. kpt. mar. Zdzisław Ficek, śp. bosm. Edmund Sterna, śp. st. mar. Jerzy Sulatycki.
Udział w głosowaniu w gdyńskim Budżecie Obywatelskim może wziąć każdy mieszkaniec Gdyni – bez względu na wiek. Osoby niezameldowane lub niefigurujące w rejestrze wyborców mogą zagłosować po złożeniu oświadczenia o byciu mieszkańcem Gdyni. Taki dokument można złożyć w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego), w Pracowni LIS (budynek IV PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej), a także w centrach sąsiedzkich Przystań Lipowa 15 (ul. Lipowa 15) oraz Przystań Śmidowicza 49 (ul. Śmidowicza 49). W przypadku oświadczeń składanych przez osoby niepełnoletnie podpisują je rodzice/prawni opiekunowie. Deklarację mogą też wypełnić cudzoziemcy mieszkający w Gdyni.
Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z pomocy w jednym z punktów do głosowania, np. w Laboratorium Innowacji Społecznych, w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w siedzibach rad dzielnic. W różnych miejscach miasta można też spotkać wolontariuszy z tabletami. Te lotne brygady można poznać po koszulkach Budżetu Obywatelskiego lub po specjalnych identyfikatorach. Zagłosować będzie można też w gdyńskich centrach i galeriach handlowych: Szperk, Riviera, Klif, Batory, Tesco Chylonia (od piątku do niedzieli).
Równolegle do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego trwa także głosowanie w „Przyjaznej Dzielnicy”. Na głosy czeka ponad sto pomysłów na integrację mieszkańców i spędzanie czasu wolnego. Zasady i sposób głosowania są podobne do tych obowiązujących w BO, ale w ramach „Przyjaznej Dzielnicy” można wybrać maks. 3 projekty.
Ostateczna lista projektów ze spisem oraz omówieniem każdego z przedsięwzięć znajduje się na stronie bo.gdynia.pl.

ikona