1332 (1032) 2018-08-17 - 2018-08-30

Aerobaltic Gdynia – zmiany w organizacji ruchu

W dniach 17-19.08 na terenie przyległym do plaży miejskiej w Gdyni oraz na lotnisku Gdynia-Kosakowo odbędą się pokazy lotnicze pn. „Aerobaltic”.
W związku z ww. imprezą nastąpią zmiany w organizacji ruchu:
– od 16 sierpnia do 19 sierpnia wyłączony zostanie z ruchu parking przy ul. Zawiszy Czarnego;
– 17 i 18 sierpnia w godz. 7.00-24.00 zamknięte będą ulice: Armii Krajowej od pl. Grunwaldzkiego do Zawiszy Czarnego i ul. Borchardta.
Od 18 do 19 sierpnia br. zakazami zatrzymywania objęte zostaną odcinki ulicy Maciejewicza i Ledóchowskiego w pobliżu pętli autobusowej.
W czasie wprowadzonych zmian możliwy będzie wyjazd z ul. Wybickiego oraz pl. Grunwaldzkiego tylko w kierunku skrzyżowania z ul. Świętojańską. Ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z Mickiewicza będzie można dojechać wyłącznie do ul. Sędzickiego i Kasprowicza.
Wszystkich kierujących pojazdami prosimy o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz wskazań biorących udział w zabezpieczeniu imprezy strażników Straży Miejskiej oraz służb porządkowych organizatora.