1332 (1032) 2018-08-17 - 2018-08-30

Niedziela w Marszewie

Ogrodowe Niedziele w Marszewie (ul. Marszewska 5) to wydarzenia dedykowane indywidualnym odwiedzającym. Co tydzień w godz. 10.00-16.00 można zwiedzać ogród oraz wziąć udział w warsztatach i prelekcjach prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin (leśnictwo, botanika, ornitologia, puszczaństwo, snycerstwo, rymarstwo).
19 sierpnia odbędzie się wydarzenie pod hasłem „Ogród w miniaturze” – Karolina Grynder. 26 sierpnia odbędzie się wydarzenie pod hasłem „Warsztaty pracy z drewnem płaskorzeźba, ornament z motywami dekoracyjnymi wykonanymi w technice reliefu wklęsłego lub wypukłego” – Janina Gajska-Bruzdowicz (emerytowany kierownik katedry snycerstwa w liceum plastycznym w Gdyni). Każdorazowo rozpalane jest także ognisko (prowiant we własnym zakresie).
Wstęp bezpłatny.