1332 (1032) 2018-08-17 - 2018-08-30

Po wakacjach

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych informuje, że pierwsze spotkanie powakacyjne odbędzie się 21 sierpnia o godz. 12.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).